មុខវិជ្ជា៖ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ថ្នាក់ទី១២ (Smart 1000 វីដេអូ)
កំណែវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ មុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ កង សុខុម
វិទ្យាល័យបាក់ទូក

#អក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទី១២ #Smart1000video
#KhmerK12
::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

3 thoughts on “កំណែវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ មុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ឆ្នាំ ២០១៨”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *