#ចៅម៉ែ #masterlife168
=======================================
Hello Everyone! Welcome to Masterlife168
This’s a best channel talk about feng shui that teaching by Master Feng Shui Ms.Rachna, who well know and professional in feng shui skill.
Thank you for your support us.
បញ្ជាក់៖
នេះគ្រាន់តែជាChannel ផ្តល់ចំនេះដឹង យើងខ្ញុំពុំមានលក់ផលិតផលទេ។ សូមទាក់ទងផេក អ្នកគ្រូ រចនា ហៅចៅម៉ែផ្ទាល់។
សូមអរគុណ!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

20 thoughts on “ចៅម៉ែ ផ្តល់មេរៀន ចេះទាញលាភ លាងស៊យបានផល​១០០%”

  1. ជំរាបសួរ(ចៅម៉ែ)គ្រួរសារខ្ញុំចង់អោយចៅម៉ែជួយកូនចៅរកសីុមានបានផងចុះ សាធុ សាធុ សាធុ

  2. ចៅម៉ែខ្ញុំចង់ទិញដីខាងជើងផ្ទះម៉ែក្មេកតើល្អដែរទេចៅម៉ែ។ហើយដីនឹងមានផ្ទះ១ហើយផ្ទះនឹងបែរមុខទិសខាងកើតចៅម៉ែជួយប្រាប់ផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *