ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ៧, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A
By. Venerable San Sochea (សាន សុជា)
#sansocheaQ&A #sansochea #សានសុជា
Follow us
All Video:
Facebook Page:

+ ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀត
——————————-
👉​ប្រជុំបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំនឿ

👉ឳបទុក្ខច្រើនពេកធ្វើឱ្យចិត្តឆ្គួត

👉តើបាបកម្មអ្វីជាតិនេះវេទនាអ្វីម្លេះ

👉រៀនតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងខ្លះផង

👉យកលុយកខ្វក់មកធ្វើបុណ្យ បានបុណ្យឬទេ

👉ព្រះពុទ្ធមានរិទ្ធិខ្លាំងណាស់ ហេតុអ្វីមិនឱ្យយើងជឿមន្តអាគម

👉ច្រណែនគេបានអ្វីមកវិញ

👉មានឬក្រ កុំបន្ទោសពុទ្ធសាសនា

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/am-thuc

admin

6 thoughts on “ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ៧, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A”

  1. Hi, Mr San Sochea 1/28/21/ Congratulations we're pappy to hear from GOD bless,khmer American like to listen more about history,please contact with khmer Americans answer more🙇🙇🙇🙇🙇🙏🙏🙏🙏💐🌍!Thank you so much Mr San Sochea💐💐💐😍😂!

  2. ពាក្យថាគោរពនិងស្ដាប៉ព្រះធ៌ម ដែលតេជគុណគ្រូ សុភាព មានថេរដិការនោះពិតដូចជាមិនពិត=ពិតស្ដាប៉ចំពោះព្រះអង្កគ្រូតែប៉ុន្មានអង្កទេ ដែល
    មានវិធីពន្យល់ហើយវែកញែកនូវពុទ្វបំណងនៃព្រះពុទ្វ ពិសេសធ៌មក្នុងជីវិតេពិតៗប្រចាំថ្ងៃ របស៉យើងគ្រប៉រូប.មិនពិត គឺមិនគ្រប៉ធម្មធិកទាំង្ឡ្យាយទេ !

  3. សាធុ សាធុ សាធុ សូមអរព្រះគុណដល់់ព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គបានផ្តល់ឱវាទ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *