សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
#sansocheaQ&A #sansochea #សានសុជា

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

3 thoughts on “ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ៨, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A”

  1. លោកម្ចាស់គ្រូករុណាក្រាបថ្វាយបង្គំពីរចម្ងាយនឹកដល់គុណលោកម្ចាស់គ្រូពេកខ្លះករុណាចង់ដើរចេញពីរការងារករុណាបានស្ដាប់ព្រះធម៌លោកម្ចាស់គ្រូបានពន្យល់ករុណាពីងងឹមកមានពន្លឺគួរៀនចម្រើនយកមកទុក្ខដាក់ក្នុងជីវិត្ត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *