៊#DaleyUy
#RithyVongLong
#KhmerOnAir

THE FIRST,
MAIN PURPOSE THIS CHANNEL:
I would like to say thanks to all of you come to visit my YouTube channel Khmer OnAir Top News . This Channel create for sharing Hot News, Event, Talk Show, Public Knowledge, Political Analysis happening in Cambodia to everyone live in the world. I hope you all will waiting to see all news in Cambodia and also SUBSCRIBE my channel. To help my power to do the video upload video daily.
THE SECOND,
ABOUT VIDEO QUALITIES:
I am trying to make video good quality HD to all of you and if you have quest, any idea, suggestion, recommendation, anything wrong. Please help comment bellow my video and i will feedback to all of you!!
Best Regard,
Khmer Top News

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

4 thoughts on “ទូរទស្សន៏​មនាសិការ ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ២០២០”

  1. និយាយឲ្យយល់អាក្តណាដូចអាក្តណាទាំងអស់នឹង ទាល់តែលោកសមរង្សុីចូលបានធ្វើនយោបាយបានវិញអានឹងបានប្រជាពលរដ្ឋជឿ

  2. តាំងពីដើមរហូតមកពេលនេះនឹងអស់មួយជីវិតខ្ញុំមិនដែរខ្លាចពួកអាក្រពើយួនតែអ្នកដែលខ្ញុំខ្លាចគឺខែ្មរពីព្រោះខ្មែរភាគច្រើនសុទតែជាបណ្ដិតហើយធ្វើសិីុបានតែខ្មែរគ្នាឯងហើយវាពិតជាគួរអោយខ្មាស់ពួកអាក្រពើបំផុត។ជូនពរលោកប្រធានអោយឈ្នះរាល់មនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់។

  3. គ្រប់​គ្នា​ដឹងថាតាសែនសុខចិត្តបំរើយួនហើយយួនជាសត្វក្រពើតែខ្មែរជាអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនសុខចិត្តដើររកចំណីអោយយួនដែរតាមមនុស្សល្ងង់ទៅទៀត

  4. ខ្ញុំ​នៅតែ​មិនយល់មនុស្សម្នាក់ៗខំរៀនអោយមានចំណេះដឹងថាតាសែនទៅគាត់មិនបានរៀនសូត្រម៉េចក៏នាំគ្នាធ្វើតាមតែតាសែន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *