ប្រិយមិត្តចង់ដឹងទេ
តើព្រះយោគីគួរចម្រើនធម្មានុស្សតិយ៉ាងដូចម្ដេច?
ហើយយើងត្រូវធ្វើចិត្តឱ្យរីករាយនៅពេលណាក្នុងពេលចម្រើនសមាធិប្រកបដោយអប្បនាកោសល្យ?
តើព្រះយោគីគួរចម្រើនសង្ឃានុស្សតិយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ?
ហើយយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរំដោះចិត្តឱ្យចាកសេចក្តីរួញរា និងសេចក្តីអណ្តែតអណ្តូងបាន?
Facebook Page & You Tube Channel៖ Lotus Radio FM 100.5
វិទ្យុ FM 100.5 MHz រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 91.25 MHz ខេត្តបាត់ដំបង
#វប្បធម៌ខ្មែរ #ព្រះពុទ្ធសាសនា #សមាធិ #វិទ្យុផ្កាឈូក
#LotusBroadcastingServices

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *