ដោយបង : ចចកសរ
អេហ្វប៊ី : @wolfwhiteofficial

របៀបរកលុយជាមួយនឹង Facebook ថ្ងៃទី៣ កែនទ័ពគ្រប់ហើយធ្វើអ្វីទេ ? …

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

🏁តេីអ្វីទៅជា I’m not MMO?
_ I’m not MMO គឺជាChannel មួយដែលផ្ដល់ជូននូវការវិដេអូទាក់ទងនឹងការរកលុយលេី Internet ដោយរៀមច្បងមានបទពិសោធន៏ក្នុងស្រុកខ្មែរ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

🔥🔥 ឆានែលនេះ មិនទទួលបានម៉ូនីថាយឡេីយ ខ្ញុំធ្វេីការអាប់ឡូតគឺគ្រាន់តែរក្សាទុកជាបណ្ដំនៃចំណេះ MMO តែប៉ុណ្ណោះ។ សង្ឃឹមថាមេមេអធ្យាស្រ័យផងចុះ🙏🙏

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *