របៀបលេងស្តាយ៍រូបភាពក្នុង Bio Profile Facebook.
How to Make Music Style on Bio Profile Facebook (Speak Khmer).
===============================

You Can Copy my Style here 👇

≡                 ♡               +
00:00 ●━━━━━ 03:30
⇆     ◁        Ⅱ         ▷   ッ

===============================

▪︎សូមជួយចុច SUBSCRIBE លើឆានែលថ្មីរបស់ខ្ញុំផង បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មិនចង់បាត់បង់នូវការចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទពីខ្ញុំ ។ សូមអរគុណ! YOUTUBE CHANNEL《HowOnPhone》
===============================

🎁 អាចជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំតាមរយៈ
ABA : 001188357 = Um Kosal

សម្រាប់ការជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទ អោយប្រឹងប្រែង
ក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីៗពេលក្រោយៗទៀត សូមអរគុណ!

▪︎Thanks you for watching & supporting!

MY SOCIAL
▪︎Facebook: Bro Seven
▪︎Facebook Page: SEVEN Khmer Tech
▪︎Instagram: Broseven46cc
▪︎Twitter: Bro Seven
▪︎LINE: Kosal Buva Sea
================================

📢 ព័ត៌មានបន្ថែម ៖ សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តប្រភេទម៉ូតូធំ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ SUBSCRIBE នៅក្នុង CHANNEL របស់ខ្ញុំទាំងពីរនេះបាន “IRIDER00cc Official” និង “BroSeven46 Official” ដែលបង្កើតឡើង ដើម្បីបង្ហាញពី ម៉ូតូធំស្អាតៗគ្រប់ប្រភេទ គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយការបើកបរម៉ូតូ ការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ ការបង្ហាញពីល្បឿនដ៏លឿននៃប្រភេទម៉ូតូធំ គ្រឿងលេង និងផ្សេងៗទៀត សូមអរគុណ!

▪︎YOUTUBE: IRIDER Official
Link:

▪︎YOUTUBE: BroSeven46 Official
Link: ================================

NOTE: If you want to get more new videos that talk and show you how to use your mobile phone useful and everything else your phone can do! Please click on SUBSCRIBE and click on the bell 🔔 and you will get the first video first. Thank you!

បញ្ជាក់: បើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបាននូវរាល់វីដេអូថ្មីៗ ជាច្រើនបន្ថែមទៀត ដែលនិយាយនិងបង្ហាញអំពី ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឲ្យមានប្រយោជន៍ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងអាចធ្វើបាន! សូមចុចលើពាក្យ SUBSCRIBE រួចចុចលើរូបកណ្ដឹង 🔔 នោះអ្នកនឹងទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗមុនគេ សូមអរគុណ!

▪︎Don’t Re-Upload all my videos

All Right Reserved
Copyright ©️ 2021 SEVEN khmer Tech

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

3 thoughts on “របៀបលេងស្តាយ៍រូបភាពក្នុង Bio Profile Facebook | How to Make Music Style on Bio Profile Facebook (KH)”

  1. បងជួយបង្រៀនពីរបៀប post video ក្នុង facebook power editorផង🙂

  2. Bro ជួយប្រាប់ពីវិធីលុប Gmail ដែលយើងឈប់លេងផង

  3. វីដេអូប្រភេទនេះ Upload ចូល youtube ភ្លាម កម្រិតបង្ហាញមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយ វាកំពុងតែធ្វើការ Processing HD ដូច្នេះត្រូវធ្វើការរងចាំ 2 ទៅ 3 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការ upload នៃវីដេអូខ្ញុំ សូមអរគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *