ធម្មទេសនាដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន​ សុជា #សាន_សុជា #Buddhist_TV
________________________________________
សូមចុចLinkខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបានស្តាប់នូវព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។
You tube:

Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
San Sochea
San Sochea 2019
San Sochea Video
sansochea​ 2020
San Sochea 2021
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌
The Buddhist Page
Phum Preah Thor

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

5 thoughts on “រម្ងាប់ចិត្តឆេវឆាវ, សាន សុជា, San Sochea, Buddhist TV”

  1. សាធុៗៗៗៗៗៗៗៗ🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏼🙏😍😍😍😍❤❤❤❤💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤❤❤💓🙏🙏

  2. ច្បាប់ ល្អ អនុវត្តន៍ ល្អ ទើប ប្រទេសមានសន្តិសុខសន្តិភាព

  3. សាធុ​🙏! សាធុ​🙏! សាធុ​🙏! ដោយ​សេចក្ដី​គោរព​និង​សេចក្ដី​ជ្រះថ្លា​លោកមា្ចស់​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *