#រៀនភាសាជប៉ុនងាយៗ#រៀនភាសាជប៉ុន#វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុន

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដីអូរបស់ខ្ញុំសុំកុំភ្លេចជួយចុច
– Subscribe Youtube Channel: SETAHI Vlogs

Lesson 文法
Today we study about word of [文法 ] in Japanese language. I just write on screen and teach by Khmer language.so hope all of you enjoy on this video.
If you want to study more, click here

មេរៀនទី៦

មេរៀនទី៧

មេរៀនទី៨

មេរៀនទី៩

មេរៀនទី១០

មេរៀនទី១១

មេរៀនទី១២

មេរៀនទី១៣

មេរៀនសង្ខេប

មេរៀនN2
This is the fastest, easiest way to pick up basic Japanese! Click here to get started with the Japanese language:

Follow us here:

■ Facebook:

■ Instagram:

■blogspot:

Also, please LIKE, SHARE and COMMENT on our videos! We really appreciate it. Thanks! #Japanese #LearnJapanese #Japan #JapaneseLanguage #japanese #nihongo #hiragana #ญี่ปุ่น #日语 #일본어 #katakana #LearnJapanese #Japon #giapponese #Japaneselesson #японский #Japones #lesson #Japonais #Japao #japaneselanguage #JLPT #bondlingo #Nhật #jepang #studyjapanese #setahivlogs #lesson1 #sethaihem #sethai #hemsethai#រៀនភាសាជប៉ុន #រៀនភាសាជប៉ុនដំបូង

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

One thought on “រៀនភាសាជប៉ុន {​ ត្រូវតែ​ }​​​ 文法 「 វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុន 』 〜Vなければなりません、#なければならない #文法ep19”

  1. សួស្ដី សេនសេ សុខសប្បាយជាទេ? បែកពីរៀនយូរភ្លេចអស់ខ្លះហើយ លោកគ្រូ អាលៃធ្វើការ😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *