បង្រៀនដោយ: ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
by Ven. San Sochea
——————————————-
Follow us:
Telegram:
All Videos:
Facebook:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

3 thoughts on “សាន សុជា,​ បើយើងធ្វើល្អហើយគេក្បត់ គឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់យើង,​ San Sochea, Dharma TV​”

  1. 🙏 thank you for your for thorough teaching, you sure keep me happy. I hope Khmer Buddhist have a chance to listen and practice .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *