មនុស្សស្លាប់ហើយទៅណា?
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

5 thoughts on “សាន សុជា – មនុស្សស្លាប់ហើយទៅណា? [Khmer Buddhism]”

  1. អញ្ចឹងទេតើទើប គេចាក់សោរព្រះត្រៃបិតក ទុកក្នុងទូរកញ្ចក់ ៕

  2. មនុស្សស្លាប់ហើយ ទៅជាផេះហើយទៅជាដី ជីវិតកើតមកពីដីមុនគេ មនុស្ស សត្វដូចគ្នា មានអីសំខាន់ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *