#មុខវិជ្ជាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរថ្នាក់ទី១២ អក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម (Smart1000 វីដេអូ)
ជំពូកទី១ មេរៀន​ទី១ #Smart1000Videos

បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ កង​ សុខុម វិទ្យាល័យបាក់ទូក

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

One thought on “អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៖​ អក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម(ភាគទី១៤)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *