☸️ Mở Kinh Phật Lên Nghe 🙏 Gia Đạo Bình An Sức Khỏe Dồi Dào Tài Lộc Hành Thông ☸️ ★ Cám ơn đại chúng đã xem video
► 𝐌ời đại chúng bấm ĐĂNG KÝ KÊNH “𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧” để chung tay phát triển trang nhà Phật pháp.

☸️🙏 P͟H͟Ậ͟T͟ ͟G͟I͟Á͟O͟ ͟V͟I͟Ệ͟T͟ ͟N͟A͟M͟ 𝑁𝑜̛𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢, 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑙𝑜̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 đ𝑜̂𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑎̣𝑦, 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚.

☑️ Website:

🙏 PGVN ☸️ Tại Kênh Phật Giáo Việt Nam ☸️ Quý phật tử nên nghe những bài giảng của các thầy, những lời Phật dạy, nên học thuộc các bài kinh, bài chú,… 🎶 thư giãn những bài nhạc Phật giáo, phim Phật Giáo, sẽ giúp Quý Phật tử chuyển hóa được tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng,… giúp Quý phật tử nhẹ nhàng an vui trong cuộc sống ✦✦✦ 𝙉𝙖𝙢 𝙈𝙤̂ 𝘽𝙤̂̉𝙣 𝙎𝙪̛ 𝙏𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝘾𝙖 𝙈𝙖̂𝙪 𝙉𝙞 𝙋𝙝𝙖̣̂𝙩 ✦

🙏 Đừng tiếc LIKE, SUBSCRIBE và SHARE Ủng hộ PHẬT GIÁO VIỆT NAM✦✦✦☸️🙏 𝕹𝖆𝖒 𝕸𝖔̂ 𝕬 𝕯𝖎 Đ𝖆̀ 𝕻𝖍𝖆̣̂𝖙 ☸️🙏✦✦✦

🙏 #PGVN #Kinh #Tụng_Kinh

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

29 thoughts on “☸️ Mở Kinh Phật Lên Nghe 🙏 Gia Đạo Bình An Sức Khỏe Dồi Dào Tài Lộc Hành Thông”

  1. Nam mô A Di Đà Phật.
    Lời Kinh Phật nghe Thầy đọc thật xúc động. Con xin ghi ân công đức Thầy, xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  2. Nam mô a di da phat quan thể âm bồ tác con có tội gì xinh bỏ và cho con pô độ chúng sanh noi đây an lạc

  3. Xa b c. C bị
    b =,=,:55::7«:"::?7":"5"5::78555:855"2"5"7"5:55":55",555«;2(«"""""""78555"«5::":""25:";"5«:58

  4. Nam mô a Di Đà Phật 🙏 nam mô đại hiếu mục kiền Liên Bồ tát 🙏 nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🏼🙏🏼

  5. Nam mô a Di Đà Phật con nghe kinh phật con rất vui mà muốn thỉnh cuốn Kinh làm sau có vậy Phật thầy nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật. Nam mô a Di Đà Phật số điện thoại của con 0397960671

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *