#TheKingLeeMinHo #leeminho2020 #Quân_Vương_Bất_Diệt
– Phim: Quân Vương Bất Diệt (더 킹: 영원의 군주) – The King: Eternal Monarch
– Diễn viên chính: Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-hwan
– Phát sóng: 2020.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/bat-dong-san

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *