* Kênh trao đổi về tiếng Việt:

** Thông tin liên hệ với Anh Chí Râu Đen:
– Qua địa chỉ email: chiblackbeard@gmail.com
– Qua tin nhắn bên tài khoản Facebook: www.facebook.com/N.AnhChi
– Qua tin nhắn bên tài khoản Twitter: www.twitter.com/AnhChiVN
– Qua Skype: anhchirauden
– Qua Whatsapp: Sẽ cung cấp cho các bạn khi gặp mặt hoặc đã nói chuyện, liên hệ qua các kênh ở trên.

Xin cảm ơn tất cả các bác và các bạn!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

30 thoughts on “🔵 20Mar31 – Chính thức cách ly trên toàn quốc”

 1. *
  DỖ MƯỜI VỢ THẰNG Đ ̣U TH ̣P DIỆN MAI PHỤC KẾ ĐÔ SAO BẮC Đ ̉U

  *

  Đỗ Mười tối ba mươi linh cẩu

  Vợ Thằng Đậu thập diện lạc dấu

  Nguyễn Đức Chung Vô Diệm bắc đẩu

  Thảo Vân Công Lý luận hoà tấu

  *

  Cách ly đánh chén tách phá lấu=cô láng giềng cải mẻ kho nồi lẩu

  Giang Trạch Dân Giang Thanh Ké lậu

  Chiềng Mai Dịch Mai Tiến Dũng giấu

  Nam Vang xáo Vạn Tượng ăn nhậu=Mác Ăn Ghen mẹ Nấm độc trúc gấu

  *

  Hồng Nhung Nguyễn Quang Thuấn thẩm thấu

  Covid 19 Hồ Tùng Mậu

  Lý Tiểu Long Trịnh Phối Phối ngẫu

  Phạm Băng Băng Xuân Quỳnh Dao cấu

  *

  Đặng Tiệp Trương Quốc Lập Triệu ̉u=côn an té giếng trời Hán Khẩu

  Vũng Tầu Thị Vải Hắc Dịch nẫu

  Chièng Mai Dịch Thầu Chín dính chấu

  Tập Chương Hồ Cẩm Đào củ ấu=nhi đồng củ bình tinh nung nấu

  *

  THANH T M

 2. 베트남 사람들과 세계 공동체에 대한 공식 뉴스 :
  베트남 사회주의 공화국 대통령과 베트남 공산당 사무 총장 Nguyen Phu Trong은 2020 년 말까지 모든 국내외 베트남 사람들을 위해 이탈리아 국민 투표를 공식적으로 조직하는 법령에 서명했다. 다음은 베트남 국적을 가지고 있고 18 세 이상이어야합니다. 다음은 예 또는 아니오로 대답하는 질문입니다. 질문은 다음과 같습니다.
  모든 베트남인 및 외국인 베트남인이 "1"또는 "무료"인 "베트남 커뮤니티 공동체 지역, 독점 베트남위원회의 사회당 베트남 공산당 지도자가 설립 한 터미널 국가 지도자, 정부 해산, 국가 정책 지도자, 기본 정책 실습, 인증 및 무료 선거 및 투표 무료 사람들과 국제의 감독없이 행동하십시오.
  2 / 베트남 지역, 법적 권리, 자유, 민주주의, 계급의 소산, 다중 기반, 다중 당사자, 보호 원칙, 완전 무료 및 선거구의 설립 베트남인과 국제 인의 엄격한 감독.
  a / 국민 투표는 베트남이이기구의 중요한 회원국 인 UN 옵서버의 감독하에 공정하고 자유롭게 개최 될 것입니다.
  b / 국민 투표 결과가 투표 "UNSURE"의 50 %를 초과하는 경우 : 베트남 공산당은 공산당 정부와 동일한 방식으로 계속 국가를 이끌고 국가를 통치 할 것이다.
  c / 국민 투표 결과가 투표 가능 투표 수의 50 %를 초과하는 경우 "예시 가능": 베트남 공산당과 공산당 정부는 영토 국경을 유지하기 위해 계속 국가를 통치하고 6 개월 이내에 대통령 선출을 조직 할 책임이 있으며 대통령이 선출되면 대통령은 재능 있고 유덕스럽고 용감한 사람을 임명하여 정부를 구성 할 것입니다 일시적으로 국가를 운영합니다. 새로운 정부는 새로운 국회의원 선거를 조직하고 새로운 의회는 전국을위한 새로운 헌법 초안을 작성해야하며, 2 명 이상의 정당 또는 연합이 다수의 대표를 구성하고, 대통령은 지지자가 다수 인 경우 총리를 임명하고, 지지자가 다수 인 경우 대통령은 다수가지지하고 추천하는 인물을 초청합니다. 베트남 공산당은 국무 총리로서 역사적인 역할을 수행하고 여전히 많은 정당에서 정당으로 활동할 것이다.
  필요한 모든 세부 사항은 Nguyen Phu Trong 대통령과 사무 총장, Nguyen Thi Kim Ngan 국회 의장 및 Nguyen Xuan Phuc 총리가 베트남 사람들과 모든 사람들에게 알릴 것입니다. 국제, 국내 미디어 및 국제 미디어.

  OFFICIAL NEWS TO THE VIETNAMESE PEOPLE AND TO THE WORLD COMMUNITY:
  The President of the Socialist Republic of Vietnam and General Secretary of the Communist Party of Vietnam, Nguyen Phu Trong, signed a decree to officially organize the referendum of Italy by the end of this year 2020 for all Vietnamese people at home and abroad, provided that you have Vietnamese nationality and are over 18 years old.
  The following is a question with an answer as YES yes or no. Here is the question:
  ALL VIETNAMESE AND FOREIGN VIETNAMESE CITIZENS "HAVE" OR "FREE" WITHOUT "TO:
  1 / DISSOLUTION OF THE VIETNAMESE COMMUNIST REPUBLIC, THE PARTY BY THE REPUBLIC OF THE VIETNAMESE COMMUNIST EXCLUSIVE TERMINATION, TERMINATION AND DISSOLUTION OF THE GOVERNMENT ESTABLISHED, LEADED BY THE REPUBLIC OF VIETNAM WATER MANAGEMENT, WITH THE PRINCIPLE OF VOTING PEOPLE, NO CEREMONY OF ELECTION AND VOTING, ELECTION WITHOUT THE SUPERVISION OF THE PEOPLE AND THE INTERNATIONAL.
  2 / ESTABLISHING THE REPUBLIC OF VIETNAM REGION, LEGAL RIGHTS, FREEDOM, DEMOCRACY, TRAFFIC OF DIVISION, MULTI-BASED, MULTIPLE PARTY, WITH PROTECTIVE PRINCIPLES, COMPLETELY FREE AND ELECTION WITH STRICT SUPERVISION OF THE VIETNAMESE PEOPLE AND INTERNATIONAL.
  a / The referendum will be held fairly and freely with the supervision of UN observers of whom Vietnam is an important member of this organization.
  b / If the result of the referendum has more than 50% of the vote "UNSURE": the Communist Party of Vietnam will continue to lead the country and govern the country with the government of the Communist government the same way.
  c / If the outcome of the referendum has more than 50% of the votes "YES AVAILABLE": the Communist Party of Vietnam and the Communist government will continue to govern the country to maintain its territorial borders and social security, and is responsible for organizing the election of the President within 6 months, when the President has been elected, the President will appoint a talented, virtuous and brave person to form a government temporary to run the country. The new government will be tasked with organizing the election of the new National Assembly and the new parliament will be responsible for drafting a new Constitution for the whole country, and which party or coalition of two or more parties makes up the majority of the representatives, The President will appoint the Prime Minister if the President has a majority of supporters, if the President does not have a majority of supporters, then the President will invite a character that is supported and recommended by the majority. as Prime Minister, the Communist Party of Vietnam will fulfill its historic role and still act as a political party in many political parties in the country.
  All necessary details will be informed by the Office of the President and General Secretary Nguyen Phu Trong, National Assembly Chairman Nguyen Thi Kim Ngan and Prime Minister Nguyen Xuan Phuc to the entire Vietnamese people and the entire people. international, domestic media and international media.

 3. Cháu sản xuất đậu phụ cũng đang muốn có giấy vào cho nghỉ lắm đây ngày tiếp xúc nhiều ng cũng sợ lắm

 4. Cháu 32 tuổi đang làm đậu phụ đây chú chí chỗ cháu vẫn chưa thấy giấy cấm sản xuất

 5. Bác tếu thật “tôi cách ly từ lâu rồi”. Chính quyền phải cám ơn bác phổ biến, giải thích …Cái gì không hiểu bác nói không hiểu. Cách ly là phải làm mọi nước trên thế giới.

 6. Coi trọng sức khoẻ? Mà từ đầu cho trung quốc vào ào ạt. Bọn chúng bỏ mặc. Thật tội nghiệp dân mình

 7. Chuyện khó tin nhưng có thật ! Tưởng mấy con virus Wuhan sợ đảng CSVN, nào ngờ chuyện ngược lại. Sư bố mày, virus !!!

 8. Vietnam trung hoa nui lien nui song lien song . Ong Diem Ong Thieu ban nuoc … hhhiiii
  Csvn o ban nuoc ma chi hien nuoc va dang nuoc cho Tau Cong Thoi… hhhiiiii

 9. Dua theo kinh nghiem va y te cua Viet nam, va king tet Viet Nam dang trong da di xuong. Chuyen nay la mot tham hoa cho dan Viet nam, va o nha lau lau lam do anh Chi nhe. Nha nuoc thi ko ho tro cho dan lay gi ma song????????CHETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 10. Nếu cách ly giữa người với người 2 m. tối vợ chồng cách ly 2 m thì làm ăn gì được anh chi râu

 11. Theo bao chi cua Phap ngày hôm nay thi co dên 40000 nguoi tu vong o Trung Quôc….chu không phai là 3600 nguoi nhu TQ loan bao ! Ho dua theo nguoi thân xin lây tro cua nhung tu thi hoa tang !!! CS là dôi tra và da man !

 12. Ủa chỉ đóng cửa khẩu LÀO, CAMPUCHIA thôi ah? Chết tới đít nên ông lão BỐ LÁO hết NỔ nổi rồi? ?? ( mây đen bao phủ bầu trời thế gioi, bầu trời tỏa sáng ở Vn vì sự lãnh đạn tài tình của đảng. ..)

 13. Ko đóng cửa biên giới 中国 để đón dịch vào nhà/để được lêu cao khẩu hiệu (chống dịch như chống giặc) để được toàn dân tung hô đánh bóng (chính phủ-thủ tướng đang Hiệu Triệu nọ kia vân vân và mây mây) sướng nhá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *