Mác tàu: SE4
Đầu máy: D19E-909
Vị trí: Ghi Nam ga Bình Triệu
Giờ: 19:41
Ngày: 18/10/2020

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

One thought on “#11 (19:41 18/10/2020) D19E-909 kéo SE4 vào ga Bình Triệu tránh SE7”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *