14. Tổ Sư Long Thọ (Nagarjuna)
💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am,
Thứ Tư, 16/09/2020 (29/07/Canh Tý)

Vị minh ẩn hiển pháp,
Phương thuyết giải thoát lý,
Ư pháp tâm bất chứng,
Vô sân diệc vô hỷ.

Vì sáng pháp ẩn hiển,
Mới nói lý giải thoát,
Nơi pháp tâm chẳng chứng,
Không sân cũng không hỷ.
Nam Mô Đệ Thập Tứ Tổ Long Thọ Tôn Sư
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼

Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)

– 06: 45am (giờ Melbourne, Australia)
– 01:45pm (giờ Cali, USA)
– 04:45pm (giờ Montreal, Canada)
– 10:45pm (giờ Paris, France)
– 03:45am (giờ Saigon, Vietnam)
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giai-tri

admin

10 thoughts on “14. Tổ Sư Long Tho (Nagarjuna) | TT Thích Nguyên Tạng giảng”

  1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm niệm công đức TT Nguyên Tạng, chúng con cảm ơn Thầy. Bạch Thầy, Thầy giảng bài này làm chúng con nhớ năm 2008, chúng con đã completed M.A Buddhist Study at Sydney Uni, lúc đó chúng con được học Phật Giáo tại Trung Á và được học Tổ Long Thọ nữa, nên nay được nghe Thầy giảng lại về Tổ Sư, thật quá vui mừng, bạch Thầy. Kính chúc Thầy vô lượng kiết tường như ý.

  2. Con kính lễ Đức Tổ Sư Long Thọ đã xuất hiện trên cõi đời này để hoằng pháp tế độ quần sanh. 💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹💐🌼🌹

  3. “ Phi Sân diệc Phi Hỷ”
    “ Vô Sân diệc Vô hỷ “
    “ Không Sân cũng không Hỷ”
    ……. còn nhiều câu rất tâm đắc 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *