Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết một số dạng câu hỏi cơ bản của môn Hóa đại cương vô cơ 1 về lý thuyết và bài tập với các nội dung như: cấu tạo nguyên tử (cách viết cấu hình electron, xác định các số lượng tử của điện tử,…); bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (xác định quy luật biến đổi tuần hoàn về các tính chất như bán kính nguyên tử, độ âm điện, năng lượng ion hóa,… của các nguyên tố); liên kết hóa học (xác định bản chất các loại liên kết, xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm, xác định dạng hình học phân tử,…); nhiệt hóa học và động hóa học (xác định điều kiện để một phản ứng có thể tự diễn ra theo quan điểm nhiệt hóa học, tính hiệu ứng nhiệt, tính tốc độ phản ứng,…); dung dịch (tính pH của dung dịch, tính tích số tan, xác định số liên kết phối trí trong phức chất,…); điện hóa học (xác định các phản ứng xảy ra trong quá trình điện phân, các bài toán cơ bản về điện phân, tính suất điện động của pin,…).

👉 Địa chỉ video:

👉 Đăng ký kênh HHB EDUCATION CHANNEL:

🥳 Thanks for watching

#hhbeducationchannel#generalchemistry#inorganicchemistry

▶️ Trọn bộ danh sách phát Hóa hữu cơ (Organic Chemistry):

☑️ Trọn bộ danh sách phát Hóa đại cương vô cơ (General and Inorganic Chemistry):

🎯 Cách xác định cấu hình R/S:

🎯 Cách xác định đồng phân hình học cis/trans và E/Z của alkene:

🎯 Hiệu ứng cảm ứng trong Hóa hữu cơ:

🎯 Hiệu ứng cộng hưởng trong Hóa hữu cơ:

🎯 Hướng dẫn giải bài tập Hóa hữu cơ 1:

🎯 Cấu hình R/S trong hợp chất có nhiều tâm carbon bất đối:

🎯 Cấu hình R/S trong hợp chất Glucose:

🎯 Cấu hình R/S trong hợp chất Thalidomide:

———————–
© Copyright by HHB EDUCATION CHANNEL

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

6 thoughts on “#2 Giải bài tập Hóa đại cương vô cơ 1 | General and Inorganic Chemistry”

  1. Câu 75. -log(4.10-3) = 2.4, đáp án câu B. Các bạn cập nhật lại giúp Thầy nhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *