#22 [Khoa Học Song Ngữ] Các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?
Các nguyên tử có thể (và làm) liên kết liên tục; đó là cách chúng hình thành các phân tử. Đôi khi, trong một cuộc chiến tranh nguyên tử, một nguyên tử kéo các electron từ một nguyên tử khác, tạo thành một liên kết ion. Các nguyên tử cũng có thể chơi độc đáo và chia sẻ các electron trong một liên kết cộng hóa trị. Từ oxy đơn giản đến nhiễm sắc thể người phức tạp 13, George Zaidan và Charles Morton phá vỡ liên kết hóa học khiêm tốn.

Loạt video được tạo ra không vì mục đích lợi nhuận.
Các video được edit lại với tốc độ 0.7 để giúp dễ dàng tiếp thu ngoại ngữ cho người mới bắt đầu.

#khoahocsongngu #tienganhsongngu #nguyenhuyprogrammer

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *