3 trường hợp nhà được miễn phép xây dựng.
===============
Nội Dung:
Ba trường hợp nhà riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng nhưng người xây nhà vẫn phải có thông báo bằng văn bản đến cơ quan chức năng trước khi xây dựng.
Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 có những quy định mới liên quan đến các thủ tục về xây dựng nhà ở, công trình của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, người dân cần hiểu rõ về các quy định hiện hành để áp dụng cho đúng.
Theo luật sư, dù Luật Xây dựng cho biết có ba trường hợp nhà riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng nhưng người xây nhà vẫn phải có thông báo bằng văn bản đến cơ quan chức năng trước khi xây dựng.

Miễn phép xây dựng ba trường hợp nhà riêng lẻ
Cụ thể, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định ba trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giá phép xây dựng như sau:

Thứ nhất: Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới bảy tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai: Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới bảy tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba: Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng (trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa).

Hiểu đúng để thực hiện đúng
Luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (luật sư chuyên về lĩnh vực đất đai, xây dựng), cho biết: Theo Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì không phải mọi trường hợp xây nhà ở riêng lẻ dưới bảy tầng đều được miễn giấy phép xây dựng. Chỉ có ba trường hợp nhà ở riêng lẻ như đã nêu ở trên được miễn giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, với ba trường hợp nhà ở riêng lẻ quy mô dưới bảy tầng sẽ được miễn giấy phép xây dựng theo luật mới cũng không còn bị hạn chế tiêu chuẩn tổng diện tích sàn dưới 500 m2 như quy định cũ.

“Mặc dù các trường hợp nhà ở riêng lẻ nêu trên được miễn giấy phép xây dựng nhưng người xây nhà vẫn phải thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, phường nơi xây nhà ba ngày làm việc trước thời điểm khởi công xây dựng” – luật sư Cường lưu ý.

Theo luật sư Trần Minh Cường, đây là quy định nêu trong Luật Xây dựng trước nay và vẫn có hiệu lực khi Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 được ban hành.
===============
▶️ More information about Nam Real:
Hotline: 077.369.0007
Website: namreal.com
Facebook:
Twitter:
★★★★★★★★★★★★★★★★
Link Website:
►►►

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/bat-dong-san

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *