Quảng cáo Facebook Pending Review quá lâu và Cách kháng để được duyệt nhanh | Quảng cáo facebook từ A đến Z | Duy Thanh Vlog.

Link:
Text:
My ad is pending for hours and it affects our business so much. Please check and approve my ad so that our business continues to run.
Ad account ID:
Campaign ID:
Ad ID:


Theo dõi Thanh:
1/ Profile cá nhân:
+ Facebook:
+ Website:
2/ Dự án Hướng nghiệp Marketing:
+ Fanpage:
+ Website:
3/ Khóa học Quảng cáo Facebook cho Sales Ô tô:
4/ Dự án Digital Marketing Mentor:
5/ Khóa học quảng cáo facebook chuyên sâu 16h (Lớp ít hơn 10 người). Liên hệ:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

One thought on “#4 Quảng cáo Pending Review quá lâu và Cách kháng | Quảng cáo facebook từ A đến Z”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *