1) Đề cương môn học:
2) Đề cương ôn tập:
3)Giáo trình chính:
4) Khóa học trình bày luận văn tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ, đồ án, bài tập lớn chuyên nghiệp (Khóa học này có giá 100k):
5) Phần mềm GeoSlope 2018 R2:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

One thought on “4. Xác định áp lực đất tĩnh lên tường chắn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *