한국어, Tiếng Việt, English, Español, 中國語, Français, नेपाली, ພາສາລາວ

영상 시청 후 설문에 응답해주세요 설문에 응답해주신 분들 중 추첨을 통해 캐리커쳐와 AR 엽서를 선물합니다. (마감: 2020.08.27)

설문을 통해 주신 질문에 대한 답변은 아래 링크를 클릭하시면 찾아보실 수 있습니다.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem đoạn video ngắn vừa rồi bằng cách điền vào khảo sát này nhé! Chúng tôi sẽ chọn ra một số khán giả may mắn trong số những bạn tham gia trả lời khảo sát thông qua hình thức bốc thăm và gửi đến bạn những món quà xinh xắn là tranh biếm họa và thiệp AR. (Ngày kết thúc: 27.08.2020)

저희는 COVID-19로 가속화된 디지털화 및 4차 산업혁명이 야기할 수 있는 디지털 격차 해소를 위해 베트남 하노이지역의 학생들과 함께 영상콘텐츠를 제작하고 있는 서울대학교 글로벌사회공헌단 소속의 봉사단입니다.

Chúng tôi là đoàn sinh viên tình nguyện thuộc Trung tâm hợp tác phát triển phúc lợi xã hội quốc tế trường Đại học Quốc gia Seoul (SNUSR). Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội, Việt Nam để thực hiện dự án sản xuất video nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách về công nghệ số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ cùng với xu hướng công nghệ số hóa đang ngày một gia tăng do dịch bệnh COVID-19

랜덤 추첨의 방식으로 캐리커쳐와 AR엽서를 선물합니다.
Chúng tôi sẽ tặng tranh biếm họa và thiệp AR cho các bạn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên

드디어 D-Sign팀의 최종 영상이 완성되었습니다! COVID-19로 가속화된 디지털 격차 해소를 위해 제작된 두개의 영상, 지금 보러 가실까요?
Vậy là video của D-Sign Team đã chính thức hoàn thành! Đây là hai video được quay với mục đích thu hẹp khoảng cách về công nghệ trong thời đại công nghệ số hóa gia tăng nhanh chóng do dịch bệnh COVID-19. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem video nhé!

본 영상은 비영리 사회공헌 목적의 영상임을 밝힙니다. 어떠한 경우에도 수익창출, 혹은 광고를 하지 않겠습니다.

[사용한 음악]
Track: About That Oldie
Music provided by Vibe Tracks
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Do Do Do
Music provided by Silent Partner
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Claudio The Worm
Music provided by The Green Orbs
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Up Above
Music provided by Letter Box
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Jupiter
Music provided by Silent Partner
Watch:
Free Download / Stream:

Track: If I Had a Chicken
Music provided by Kevin Maac
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Rainy Day Games
Music provided by The Green Orbs
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Vacation Uke
Music provided by ALBIS
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Rainy Day Games
Music provided by The Green Orbs
Watch:
Free Download / Stream:

Track: Sky High
Music provided by Elektronomia
Watch:
Free Download / Stream:

#KOREA #DIGITAL #VOLUNTEER

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

39 thoughts on “4th Industrial Revolution 4 Campus life | 요즘 대학교에 이런 기술이 있다고?(feat.4차 산업혁명) [8 language SUB]”

 1. English, Español, 中國語, Français, नेपाली, ພາສາລາວ 자막 모두 공개되었습니다^^ 자막 활성화+설문지 작성! 잊지 마세요~
  https://forms.gle/vchwTu94bV1uAChS8
  설문을 통해 주신 질문에 대한 답변은 아래 링크를 클릭하시면 찾아보실 수 있습니다.
  https://docs.google.com/document/d/1fWLrKI_R6wosdEWXV2RTRqvEfrA9gsIuTpsqv5HisW8/edit?usp=sharing

 2. 네온 엠씨님의 즐겁고 활기찬 진행 덕분에 시간 가는 줄 모르고 봤어용 인터뷰도 알차고 여러가지 체험도 직접 해주셔서 생활 속에 4차 산업혁명이 어떻게 적용되는지 잘 알게되었어용🤭🤭 얼굴 인식 출결 완전 신기하네용 다음에도 네온 엠씨님의 영상 기대할게요🤗

 3. 좋은 영상 감사합니다! 4차 산업혁명하면 자율주행차, 드론 같은 것만 생각했었는데 그것 뿐이 아니었군요. 일상 속 4차 산업혁명 기술에는 ai스피커나 인공지능 사용 앱도 포함되지 않을까요??

 4. 실제 학교에 이런 여러 기술이 있다고는 들었지만, 이번 영상을 통해 더 자세히 알 수 있었던 것 같습니다:) 저는 개인적으로 스포츠 하이라이트 영상을 많이 보는데, 요즘 AI가 자동으로 하이라이트 영상을 제작 및 편집해주더라고요!! 제 일상과 가장 맞닿아있는 4차 산업혁명이 아닐까 싶습니다!!

 5. 학교에서의 4차 산업혁명을 직접 체험해볼 수 있어서 즐거운 촬영이었습니다!🙆‍♀️
  함께해주신 모든 분들께 감사드립니다🥰

  언어학을 전공하는 저는 인공지능을 사용한 번역이나 음성인식 기술을 학교생활 그리고 일상생활에서도 종종 사용하고 있어요!
  인공지능을 활용하여 이력서를 첨삭하는 서비스도 있고, 면접을 시행하는 곳도 있다네요

  4차 산업혁명이 멀리 있는 것이 아니라 정말로 가까이 있다는 것을 실감했습니다~
  이 영상이 많은 분들께 닿기를 바랍니다💌

  It was fun to experience the 4th Industrial Revolution at school!🙆‍♀️
  Thanks to everyone who worked hard for this video🥰

  As I major in linguistics, I often use translation or voice recognition technology using artificial intelligence in school and in everyday life!
  I heard that some services use artificial intelligence to correct resumes and conduct interviews as well.

  I realized that the Fourth Industrial Revolution wasn't far away, it was really close~
  I hope this video reaches many people.💌

 6. 영상 잘 봤습니다! 학교에서 자주 사용하는 도서관 키오스크를 통한 좌석 예약도 사물과 인터넷이 연결되는 4차 산업혁명 기술이라고 할 수 있겠네요! 영상을 통해 실제 생활에서 4차 산업혁명 기술을 많이 사용하고 있고, 멀고 어려운 기술이 아니라는 걸 알게 돼서 좋았습니다:) 좋은 영상 감사합니다🥰

 7. ¡¡¡Que mona NEON!!! Es un video útil para la gente de todo el mundo😉 (la verdad es que yo hice el video jajaja😂)
  Quiero compartir mi propia experiencia de la tecnología. Yo uso smartphone casi para todo. ¡Desde el negocio de banca hasta la edición de fotos o videos! Hay muchos pros pero pienso que necesitemos cuidar la adición!

 8. 유익합니다.
  중간중간 나오는 황민서 선생님의 비중이
  적은것 같아 아쉽네요
  보고있나요? 황.민.서 슨생님

 9. 코로나 기간이라 직접 학교에 갈 수 없어서~ㅠㅠ
  특히 VR면접이나 3D프린팅에 대해 궁금했었는데 영상으로 먼저 접하게 해주셔서 감사해요~💕💕
  다음에 직접 활용해봐야겠네요! 유익한 영상 감사해요오오🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

 10. 여러분 사화공헌 목적의 영상이라고 칭찬해주셔서 감사드려요^^ 디테일한 부분들에 신경을 많이 써보았는데요, 1) 공여자와-수혜자의 고정시키지 않으려 노력 2) 코로나 방역 수칙을 준수하며 촬영 3) 한국-베트남 대학생들이 세계시민으로서 주체적인 참여와 협력 4) 개발도상국이라고 불리는 국가는 후진일 것이라는 편견 타파 5) 영상의 한계를 뛰어넘는 지속가능성 확보를 위한 장치 마련 6) 소소한 재미 7) 4차 산업혁명의 간결하지만 명료한 소개 8) 디지털 격차-경제적 격차-교육적 격차가 각각 분리 된 것이 아니라는 내용의 강조 9) 시청자의 참여 유도 등이 그 노력 중 일부입니다. 학생들의 선한 고민과 땀, 그리고 투자한 시간이 담긴 소중한 영상의 많은 시청과 홍보, 좋아요!를 부탁드립니다. 자막 활성화+설문지 작성!도 잊지 마세요~

 11. 14분40초 미션!
  제 일상에서의 4차산업혁명은
  스마트폰을 통해서 이뤄지는 것 같습니다^^
  초연결!+초지능! 그리고 초융합까지 ㅋㅋㅋ 스마트폰과 무료인터넷이 널리 보급되는 세상이 되었음 좋겠어요

 12. 박형동 교수님 인터뷰가 인상적이네요~♡

  좋은 영상 잘 봤습니다.

  저희도 공간정보를 활용해서 도시 관리, 코로나19환자 동선 추적을 하고 있습니다.

 13. 기술의 발전이 실생활에 미치는 순기능들이 정말 많네요 ㅎㅎ 좋은내용 좋은영상 잘 보고 갑니다 😀😀😀 그리고 베트남 분들 한국어 실력이 정말 뛰어나네요 ㅎㅎ

 14. 우왕 이렇게 많은 사차산업기술이 대학교에!!! 너므 너므 유익한 영상이네요!! 네온님의 따끈따끈하고 재밌는 설명과 센스넘치는 편집이 돋보여요!! 짱잼꿀잼~~~!!! 🍯🍯🍯🍯🍯💖💖

 15. 4차 산업혁명의 물결이 기업을 넘어 학문과 연구의 전당인 대학의 해변에도 넘실대고 있군요. 기업을 운영하는 입장에서는 인공지능과 로봇이 생산의 중심이 되는 4차 산업혁명 시대에 어떻게 생존하고 성장할 수 있을까 늘 고민하게 됩니다. 영상에서 소개한 초연결, 초지능의 개념을 잘 활용한다면 경영 효율화를 앞당길 실마리를 찾을 수 있을 것도 같습니다. 영감을 주는 영상, 인상 깊게 잘 봤습니다. 감사합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *