Như chúng ta đã biết, trong video trước Chu Công Ước chia sẻ về mấu chốt đem lại thành công của hệ thống bán hàng tự động hay marketing automation chính là nội dung đưa vào trong đó có hiệu quả hay không.

Vậy chúng ta cần phải đưa nội dung gì để nâng cao mức độ hiệu quả của hệ thống?

Trong video này, Chu Công Ước sẽ chia sẻ cho bạn những 5 loại nội dung mà bạn cần phải triển khai đưa vào hệ thống marketing automation.

Để nhận bộ video đầy đủ của khóa học này và tài liệu kèm theo, bạn hãy nhấp vào link này để đăng ký ( sau đó bài học sẽ gửi vào email của bạn):

*Chu Công Ước
Nhà tư vấn chiến lược và giải pháp digital marketing
conguoc@haceco.net
08 9830 9836

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *