#no86 #moingaymotbaitoanlop6 #math #grade6 #1DEC #day86

Viết các số chẵn từ 20 đến 30 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố.

Khai thác: Viết các số chẵn từ 30 đến 40 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

3 thoughts on “#86 [Mỗi ngày một bài toán lớp 6] 1DEC. Viết các số chẵn từ 20 đến 30 dạng tổng của 2 số nguyên tố.”

 1. Bài khai thác của con w :
  30= 23+7=17+13=19+11=13+17
  32= 29+3=13+19=19+13
  34= 17+17=23+11=29+5=31+3
  36= 19+17= 23+13=29+7
  38=19+19
  40=17+23= 29+11

 2. Bài khai thác :
  Các số từ 30 đến 40 là
  30=23+7,19+11=17+13
  32=13+19=13+19
  34=17+17
  36=19+17=17+19
  38=19+19
  40=17+23=23+17

 3. Bài khai thác của con:
  Bài giải
  Các số chẵn từ 30 đến 40 là:
  30=13+17=17+13
  32=13+19=19+13
  34=17+17
  36=19+17=17+19
  38=19+19
  40=17+23=23+17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *