Cách Viết Công Thức Cấu Tạo, Đồng Phân Và Danh pháp Ancol – Hóa 11 – Nguyễn Phúc Hậu EDU.
A. Định nghĩa Ancol:
– Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm -OH liên kết với nguyên tử C no (C sp3) của gốc hiđrocacbon.
– Ancol là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H liên kết với C sp3 trong hiđrocacbon bằng nhóm -OH.
– Công thức tổng quát của ancol:
+ CxHyOz (x, y, z thuộc N*; y chẵn; 4 NHỎ HƠN HOẶC BẰNG y NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 2x + 2; z NHỎ HƠN HOẶC BẰNG x): thường dùng khi viết phản ứng cháy.
+ CxHy(OH)z hay R(OH)z: thường dùng khi viết phản ứng xảy ra ở nhóm OH.
+ CnH2n+2-2k-z(OH)z (k = số liên kết p + số vòng; n, z là các số tự nhiên; z NHỎ HƠN HOẶC BẰNG n): thường dùng khi viết phản ứng cộng H2, cộng Br2, khi biết rõ số chức, no hay không no…

– Độ ancol là % thể tích của C2H5OH nguyên chất trong dung dịch C2H5OH
– Lần ancol là số nhóm OH có trong phân tử ancol.
– Bậc ancol là bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm OH.

B. DANH PHÁP CỦA ANCOL:
– Một số lưu ý cần ghi nhớ khi đọc tên đồng phân ancol:
+ Chọn mạch dài nhất có chứa nhóm –OH làm mạch chính
+ Lấy tên ankan, đổi an thành anol
+ Đánh số mạch chính từ đầu gần nhóm –OH nhất
+ Khi có nhiều nhóm thế, sắp xếp theo thứ tự alphabe
1. Tên thay thế
Tên thay thế = Tên hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol
2. Tên thường
Tên thường = ancol (rượu) + Tên gốc hiđrocacbon + ic
Chú ý: Một số ancol có tên riêng cần nhớ:
CH2OH-CH2OH : Etilenglicol
CH2OH-CHOH-CH2OH : Glixerin (Glixerol)
CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH : Ancol isoamylic
CH3-CH2 -OH etyl ancol
(CH3)2CH-OH isopropyl ancol
(CH3)2CH-CH2-OH isobutyl ancol
(CH3)3C-OH tert-butyl ancol
C6H5-CH2-OH benzyl ancol
CH2=CH-CH2-OH anlyl ancol
CH3-OH metanol
CH3-CH2-OH etanol

C. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
1. Trạng thái
Từ C1 đến C12 là chất lỏng, từ C13 trở lên là chất rắn.
2. Nhiệt độ sôi
– So với các chất có M tương đương thì nhiệt độ sôi của: Muối LỚN HƠN Axit LỚN HƠN Ancol LỚN HƠN Anđehit LỚN HƠN Hiđrocacbon, ete và este…
– Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố:
+ M: M càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.
+ Độ phân cực của liên kết: liên kết ion LỚN HƠN liên kết cộng hóa trị có cực LỚN HƠN liên kết cộng hóa trị không cực.
+ Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao.
+ Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.
3. Độ tan
– Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước.
– Ancol có càng nhiều C, độ tan trong nước càng giảm vì tính kị nước của gốc hiđrocacbon tăng.
================================
Xem Clip Nhớ Like Và Đăng Kí Kênh Bấm Chuông Thông Báo Để Nhận Video Mới Của Miss Nguyễn Phúc Hậu EDU Nhé!!!
☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE:
☆ OFFICIAL FACEBOOK:
================================
© Bản quyền thuộc về Nguyễn Phúc Hậu EDU
© Copyright by Nguyễn Phúc Hậu EDU ☞ Do not Reup
================================
#AncolHóa11
#CôngThứcCấuTạoAncol
#ĐồngPhânVàDanhphápAncol

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

22 thoughts on “Ancol – Cách Viết Công Thức Cấu Tạo, Đồng Phân Và Danh pháp Ancol – Hóa 11”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *