August 21 | Truyền thông thiên tả tiếp tục rêu rao các khảo sát thiên vị Joe Biden

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

15 thoughts on “August 21 | Truyền thông thiên tả tiếp tục rêu rao các khảo sát thiên vị Joe Biden”

  1. Người quân tử bao giiừ cũng gặp tiểu nhân chơi ném đá dấu tay để ẩu đã tt trump cuói cùng dc gì?toàn cầu và lẫn vn cùng chung tay bầu tt trump tái đắc cho đất nc hoa kỳ thêm muôn vàng rạng danh???chúc tt trump vượt qua mọi gian khổ của tt trump

  2. Ủng hộ Tổng Thống Donald Trump Dành phiếu cho ông vàĐảng Cộng Hoà Chỉ có Tổng Thống Donald Trump mới làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!!!

  3. Đảng dân chủ nhu nhươc ,thân Tàu Cộng. Nếu Joe Biden đắc cử thì nước Mỹ sẽ bị Tàu Cộng thao túng về mọi mặt.
    Tha thiết kêu gọi đồng bào Việt Nam tỵ nạn cs ,có quốc tịch Mỹ,hãy dồn phiếu cho TT Trump

  4. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻vote for president TRUMP forever ,we love TRUMP ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🌹🌹🌹🌹🌹

  5. Trump. 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *