Bài giảng này sẽ hướng dẫn bạn các vấn đề: – Vẽ mặt cắt móng băng – Lệnh Move di chuyển – Lệnh Line và chế độ vẽ Othor – Lệnh Copy đối tượng…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *