trong video này mình hướng dẫn vẽ cây mùa thu bằng màu nước, kích thước 15 20 cm , trong video có sử dựng chặn màu , bút mình chỉ dùng loại bút cơ bản…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

2 thoughts on “Bài 2 : học vẽ cây bằng màu nước (bản nhanh)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *