#autocad #ProcadSolidworks #PhamHoiEngineer #Autocadmechanical
– Ở bài 23 này Mình sẽ đi hướng dẫn cho các Bạn chi tiết về lệnh copy nhiều đối tượng trong autocad, hay còn goi là lệnh Array trong phần mềm Autocad.
Xem lại các bài học trước ở đây:
Link xem bài 22:
Link xem bài 21:
Link xem bài 20:
Link xem bài 19:
Link xem bài 18:
Link xem lại bài 17:
Link xem lại bài 16:
Link xem lại bài 15:
Link xem bài 14:
Link xem lại bài 13:
Link xem lại bài 12 (lệnh Hatch):
Link xem bài 11(Centerline):
– Link xem lại 10:
– Link xem lại bài 9:
– Link xem lại bài 8 (Lệnh Rectangle):
– Link xem lại bài 7(Lệnh Arc):
– Link xem lại bài 6 (Lệnh Circle):
– Link xem lại bài 5 (Lệnh Line):
– Link xem lại bài 4:
– Link xem lại bài 3:
-Link xem lại bài 2:
– Link xem bài 1:

Link đăng ký để nhận các tài liệu miễn phí:
Link Học Solidworks miễn phí tại đây:

Liên hệ Chúng Tôi:
Email: phamhoi.engineer@gmail.com
Facebook:
Website:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *