* Nhấn vào đăng ký để ủng hộ kênh.Cảm ơn nhiều.
* Kênh chia sẻ các bài giảng Hóa học, Sinh học, Thủ thuật Tin học.
*Giáo viện: Lê Thành Đạt.
*Điện thoại: 083 993 6608.
* Face:
*Địa chỉ: Nguyễn Thái Học, Qui Nhơn, Bình Định.
*Mail: lethanhdat101279@gmail.com

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *