Video bài giảng về mạng máy tính
bài giảng giới thiệu về mạng máy tính trong trương trình đại học.
internet là gì?
Giao thức protocol là gi?
NetWork dege(“Rìa”)
NetWork Core(Lõi)
Truy nhập mạng, môi trường truyền,
Hiệu suất, mất mát, độ trễ,
Các tầng giao thức, Mô hình dịch vụ.
Trục chính( backbonse), NAP, ISP.
Lịch sử phát triển của Internet

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

2 thoughts on “Bài Giảng Mạng Máy Tính Thầy Hồ Đắc Phương Part3a”

  1. bài giảng của thầy rất hay, nhưng cái hình vẽ 1:31:00 đó sai thì phải, vì ở bên sender : pkt2 time out mà trong khi đó còn chưa nhận được ACK1,lẽ ra phải pkt1 time out .?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *