TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI
Thị trấn Phú Minh – Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội
Điện thoại: 043.3785585 – Fax:043.3785585
Email: cd2@codientech.edu.vn – codientech@gmail.com – trinhcdcbtp@gmail.com (Phòng hành chính)

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *