VUI LÒNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI CÁC VIDEO THEO LINK SAU:
—————————————-­

[Bài Giảng] Làm thế nào để trở thành Chuyên Gia Marketing?

NGỘ NHẬN VỀ MARKETING
– Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện, PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
– Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng.
– Chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị, quảng cáo, digital, etc.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
– Trách nhiệm của Marketing
– Vai trò dẫn dắt của Marketing
– Con đường nghề nghiệp, tố chất & kỹ năng cần thiết

1. Trách nhiệm của Marketing
– Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện, PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
– Thực thi ngoài thị trường (In-market Execution)
– Quảng cáo & Truyền thông (Advertising & Media)
– Kế hoạch Marketing (Brand Marketing Plan)
– Chiến lược Thương hiệu (Brand Vision Plan)
– Kiến trúc Thương hiệu (Brand Architecture)
– Định vị Thương hiệu (Brand Positioning)
– Brand Key / Brand Plan / Brand Vision
(định vị, kế hoạch, tầm nhìn thương hiệu)
– Brand Communication & Activation (tăng trưởng qua truyền thông và kích hoạt)
– Brand Innovation (tăng trưởng thông qua phát triển sản phẩm mới)
– Brand Equity (tài sản thương hiệu)
– Brand Sales (doanh số bán)
– Brand Share (thị phần)
– Brand Profit & Loss (lợi nhuận)

2. Vai trò dẫn dắt của Marketing
– Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng.
– Giống như một bộ phim hay…, xây dựng thương hiệu cần sự đóng góp của tất cả mọi người trong và ngoài công ty, trong đó Marketing là người
đạo diễn chính, dẫn dắt, lôi kéo, lãnh đạo, truyền cảm hứng.
– Làm việc với Agency

3. Con đường nghề nghiệp, tố chất & kỹ năng cần thiết
– Làm Marketing thì chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị, quảng cáo, digital, etc.

TỐ CHẤT / QUALIFICATIONS
– HAM HỌC HỎI & LUÔN TÒ MÒ
– KIÊN ĐỊNH & QUYẾT ĐOÁN
– LINH HOẠT & CỞI MỞ

KỸ NĂNG / SKILLS
– PHÂN TÍCH TỐT
– TRUYỀN ĐẠT TỐT
– LÃNH ĐẠO TỐT
– PHẢI THẬT ĐAM MÊ VÌ MARKETING RẤT THỬ THÁCH…

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI CÁC VIDEO THEO LINK SAU:
—————————————-­

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *