Cho 7,5 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng với 3,36 lít hỗn hợp Y gồm O2 và Cl2, thu được 16,2 gam hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc. Phần trăm khối lượng của Al trong X bằng bao nhiêu?
A. 64,0.
B. 18,4.
C. 36,0.
D. 81,6.

Kênh chia sẻ bài giảng Hoá học miễn phí. Giải đáp bài tập Hoá học cho học sinh.
❤️❤️❤️ Link tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT:
❤️❤️❤️ Các bạn tải thêm nhiều tài liệu tại đây nhé:
#toiyeuhoahoc, #hoahoc, #kimloaitacdungvoiphikim

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

5 thoughts on “Bài tập Kim loại tác dụng với Phi kim – Bài 1”

  1. ❤️❤️❤️ Link tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT: https://bit.ly/3mKcknr

    ❤️❤️❤️ Các bạn tải thêm nhiều tài liệu tại đây nhé: https://bit.ly/3q5rSnK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *