Luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skills:
1. Di chuyển chuột
2. Nháy chuột
3. Nháy đúp chuột
4. Nháy phải chuột
5. Kéo thả chuột
Luyện gõ 10 ngón với phần mềm Rapid Typing
1. Introduction ( hướng dẫn)
2. Beginner (người mới bắt đầu)
3. Experienced (người có kinh nghiệm)
4. Advanced (nâng cao)
5. Testing (kiểm tra)
Luyện gõ phím với phần mềm Typing Master 10
1. Luyện 12 bài cơ bản (các phím từ A -Z)
2. Luyện 6 bài nâng cao (luyện các ngón tay)
============./.===========

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

3 thoughts on “Bài thực hành số 2: Luyện tập chuột và Luyện gõ 10 ngón”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *