Kênh đề cập thiết kế nội thất
+ Bản vẽ Autocad 3d sản phẩm nội thất gỗ,sắt,mây tre lá,gốm…
+Bản vẽ Autoacad 2d chuẩn sản xuất các sản phẩm nội thất gỗ..
+Bản vẽ Autocad hướng dẫn láp ráp bằng tiếng anh.
+Bản vẽ Autocad hướng dẫn đóng gói.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *