#Hqcndp #pvn #Ylcnmp

Sau khi lễ bàn giao tân binh diễn ra nhanh, gọn, an toàn tại các địa phương thì nhiệm vụ tiếp theo cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là việc vận chuyển các tân binh về đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Mặc dù năm nay bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị vận tải trong toàn quân thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch, vận chuyển tân binh đảm bảo an toàn, đúng thời gian và địa điểm.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *