Playlist:
all playlist:

Bất Động Sản Đại Ngoạn Gia
Tác giả:Tỳ Khâu
Âu sầu thất bại bất động sản người mới Trần Tấn đạt được một cái nghịch thiên APP!

“Đinh” phát hiện mới hộ khách, nhu cầu: …

“Đinh” phát hiện xứng đôi phòng nguyên…

Từ đây trò chơi bất động sản nghiệp, nghênh đón nhân sinh đỉnh phong?

“Đinh” điểm tích lũy không đủ, xin mau sớm kiếm lấy điểm tích lũy!

Trần Tấn: “WTF?”

p/s: Ai thích quyền mưu chính trị,thương nghiệp đọc đảm bảo hay, đấu đá nhau cân não lắm

✨Đừng quên chấm điểm cuối chương mỗi khi đọc 50 chương ( trên web).
✨Tặng Đậu.
✨Chấm điểm, đánh giá một cách tích cực—Đây là động lực để mình ra chương mới !Cám ơn!—
✨ Chân thành cảm tạ các bạn đã đọc,buff,vote,chấm điểm .Có lỗi sai sót tên riêng,từ ngữ …các bạn cứ nhắn riêng hoặc comment kèm số chương mình check sửa nhé !
Lang Audio Truyện

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/bat-dong-san

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *