Ngay đầu năm 2021, Trung Quốc đã có động thái phô trương uy lực, tổ chức đồng thời ba cuộc tập trận lớn ở vùng biển ngoài khơi Hải Nam, cách Trường Sa khoảng 1.200 km về phía bắc. Trước đó không lâu, Bắc Kinh đã cho một chiếc vận tải cơ quân sự thuộc loại lớn nhất của họ đáp xuống Đá Chữ Thập ở vùng Trường Sa, trong một động thái được cho là nhằm hù dọa nước khác về khả năng quân sự Trung Quốc.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

4 thoughts on “Biển Đông : Trung Quốc lại ra đòn hù dọa mới?”

  1. 🚨With the Wuhan biological weapons, the Chinese Communist Party killed 350,000 Americans, killed 1,750,000 people around the world, and caused trillions of dollars in damage.The CCP threatens to seriously expand the World Military and Economy. In 1950, the CCP invaded Tibet States and suppressed strongly. The CCP invaded the Uyghur East Turkestan State and the CCP called Xinjiang. The CCP makes the indigenous population in: Tibet, Xinjiang, Hui Ningxia, Guangxi, Inner Mongolia severely reduced.CCP genocide for human organs.Help the East Turkestan State, State of Tibet … escape the invasion of the CCP zombies. CCP zombies seriously threaten to invade and expand the Sea East, East China Sea, Taiwan, India, … CCP invaded 200 nautical miles of many countries to exploit seafood. The CCP Supports Pakistan to fight India, support Iran, Korea, … to fight the Americans and the Allies. The CCP threatens to expand 'global supply chain' and to expand Military, threatening 'debt trap expansion with many countries'. The CCP brutally persecuted, imprisoned and killed people in Hong Kong, Xinjiang, Tibet, … Over the past 30 years, the CCP has stolen technology, copyright, and confidential information through Huawei, ZTE, … and Chinese people living abroad. The CCP 'drinks all the water of the Mekong River in the dry season and floods downstream in the rainy season. The CCP has invaded and seriously threatened 'border invasion' of 13 neighboring States. The CCP invades the Economy of many countries: '' by people of Chinese descent who live and naturalize in our Country. They hold many important companies and hold 60-80% of the Economy of many Countries.The United States, the Allies, the United Nations, International Law, WTO and International must immediately remove the CCP's zombies. CCP zombies must be severely punished.🇺🇸🇪🇺🇯🇵🇬🇧🇦🇺🇮🇳🇮🇱🇨🇦.

  2. Hù dọa ai chứ với vn thì đến 10 cái vận tải cơ hay 100 cái cũng có ý nghĩa gì

  3. TQ quân sự hoá đảo là phòng hờ tàu chiến hạm đội phi cơ, ngũ nhãng tiếng vào năm Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *