* Mình phân chia từng phần “Giải Đáp Thiền Tông” để tiện việc các Bạn nguyên cứu và học tập.
* Ghi ơn công sức Thầy Nguyển Nhân và Ban Quản Trị trong ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG.
* Ghi ơn Thiền Tông Tân Diệu chia sẻ Thông Tin Siêu Tâm Linh Qúy Giá hơn Ngọc Vàng nầy.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *