★ Đăng ký tại:
★ Phân khúc Thị trường (Segmentation) là quá trình nghiên cứu, nhận diện nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu, được áp dụng cho rất nhiều nhiệm vụ khác nhau của marketer như định vị thương hiệu, phát triển sản phẩm mới, chiến lược danh mục thương hiệu, hay làm tiền đề để tìm hiểu insight cho những chiến dịch truyền thông, etc…
★ Kết quả của một Phân khúc Thị trường hiệu quả thường thể hiện nhóm khách hàng mục tiêu rõ ở cả 5 TIÊU CHÍ: Nhân khẩu học, Thái độ, Hành vi, Nhu cầu và Tâm lý tính cách.
★ Khoá học SEGMENTATION sẽ giúp bạn chinh phục mô hình phân khúc thị trường toàn diện bao gồm 5 yếu tố chính:
– Phân khúc theo nhân khẩu học (Socio-demographics): đây là tiêu chí căn bản nhất để bước đầu hình dung nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.
– Phân khúc theo thái độ / quan điểm sống (Attitudes): liên quan đến những giá trị sống, quan điểm sống và quan điểm đối với ngành hàng.
– Phân khúc theo hành vi (Behaviors): liên quan đến những hành vi xuất phát từ hành vi liên quan đến thương hiệu và ngành hàng.
– Phân khúc theo nhu cầu (Needs): liên quan đến những nhu cầu lý tính và cảm tính đối với sản phẩm của một thương hiệu.
– Và cuối cùng là phân khúc theo tâm lý tính cách (Psychology): chúng ta sẽ đào sâu đến những động lực rất mạnh mẽ xuất phát từ tính cách, tiềm thức sâu ẩn của con người, thúc đẩy việc mua hàng hay trở nên trung thành và gắn bó với một thương hiệu.
★ Chia sẻ bởi anh NGUYỄN QUANG HIỆP, Giải Vàng tại VIETNAM YOUNG LIONS 2016, hiện là BRAND MANAGER tại Tập đoàn Wilmar Calofic (sở hữu các thương hiệu Neptune, Meizan, Cái Lân) và có 6 năm kinh nghiệm làm marketing tại Unilever, Masan Consumer.
★ Học trực tuyến e-learning, trên mọi thiết bị, không giới hạn thời gian.
★ Học phí: 400,000 VNĐ / 5 buổi / 9 videos

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

One thought on “Brand Camp Trailer: Segmentation – Phân khúc Thị trường (Mr. Nguyễn Quang Hiệp)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *