C++ Bài 13: Khai Báo Hàm – Function Prototype – trong C++ [HD]
Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Nguyên mẫu hàm, hay khai báo hàm trong C++ thông qua các ví dụ cơ bản. Function Protytpe trong C++.

C++ Function:

Blog and sample code:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

2 thoughts on “C++ Bài 13: Khai Báo Hàm – Function Prototype – trong C++ [HD]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *