Họ là những người phải phơi mặt mỗi ngày ở ngoài trời nắng để mưu sinh, là những người trực tiếp cảm nhận cái nóng khắc nghiệt của Sài Gòn. Nhưng dù mệt mỏi họ vẫn luôn cười và lạc quan.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *