Giáo viên: Nguyễn Tiến Long trường THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội
Khóa học: Vật Lý 8
Website: Carot.vn

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

7 thoughts on “Các dạng bài hay gặp VIOLYMPIC vật lý lớp 8, vòng 9”

  1. Thầy bị sai ở câu 2 rồi. Không thể được 100ml rượu và nước nếu đổ 50ml nước vào 50ml rượu. Đáp án phải là "Nhỏ hơn 100ml chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *