Cách đánh số trang trong word, đánh số trang không tính trang bìa
วิธี ใส่ เลข หน้า word 2010 แบบ กํา หน ด เอง, cách sử dụng header và footer trong word 2010.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *