Cách đơn giản để Excel tự động hợp nhất dữ liệu sử dụng “Blank query”Khóa học Excel Dashboard rất hay vui lòng liên hệ: 0916.022.247

THÔNG TIN KHÓA ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo
Cung cấp các kỹ năng để có thể trình bày 18 loại báo cáo quản trị sử dụng Excel và lập Excel Dashboard.
• 13 kỹ năng Excel cần có để có thể tập hợp số liệu và trình bày báo báo cáo quản trị. 13 kỹ năng này sẽ được sử dụng cùng nhau để lập 18 loại báo cáo quản trị thường gặp.
• Thực hành lập ngay 3 Dashboard mà mọi doanh nghiệp đều cần xem mỗi tháng: Financial KPI Dashboard; Sales Dashboard và P&L Dashboard.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1 Gia tăng hiệu quả trình bày bằng bộ công cụ của Controls Toolbox
Áp dụng thực hành:
• Kết hợp Check box và hàm Offset tạo báo cáo kết hợp 3 chỉ tiêu: doanh thu – khối lượng – lợi nhuận
• Sử dụng Combo box tạo báo cáo dòng tiền cuốn chiếu
• Sử dụng Combo box tạo báo ngân sách cập nhật
• Sử dụng Combo box tạo báo cáo bán hàng xu hướng kết hợp quá khứ và dự báo
• Sử dụng Scroll bar tạo báo cáo xu hướng kinh điển trong kế toán quản trị – Thực hành tạo báo cáo xu hướng về quản trị công nợ phải thu
• Sử dụng Scroll bar tạo báo cáo xu hướng về dòng tiền
• Sử dụng List box tạo danh mục báo cáo chuyên nghiệp
• Sử dụng Combo box + list box điều hướng báo cáo cho nhà quản trị

Phần 2 Sử dụng một số hàm Excel và tập hợp số liệu
Áp dụng thực hành:
• Sử dụng sumifs lập báo cáo quản trị bán hàng. Quản trị theo 4 yếu tố: Người bán hàng, nhóm sản phẩm, khu vực và kênh phân phối (Số liệu của Microsoft rất đặc biệt).
• Sử dụng sumifs + combo box lập báo cáo chi phí phát sinh lũy kế theo kỳ và so với kế hoạch.
• Sử dụng Vlookup linh hoạt + combo box tạo báo cáo giá thành linh hoạt cho từng sản phẩm.
• Sử dụng hàm Getpivotdata lọc dữ liệu kết hợp với slicer để lập báo cáo đo lường lợi nhuận theo từng khác hàng hoặc nhóm sản phẩm.
• Sử dụng tính năng của Pivottable lập báo cáo “Price – performance” của marketing finance.
• Sử dụng tính năng Distinct lập các báo cáo đo lường hiệu suất (tỷ lệ đơn hàng so với kế hoạch) và phân tích giá mua – bán trong kỳ.

Phần 3 Gia tăng hiệu ứng trình bày bằng biểu đồ
Áp dụng thực hành:
• Sử dụng biểu đồ “nhiệt kế” để trình bày các KPI tài chính hoặc các chỉ số đo lường hiệu suất
• Sử dụng biểu đồ “Source of Growth” phân tích tăng trưởng – áp dụng cho doanh thu – chi phí – lợi nhuận. Đây là biểu đồ kinh điển trong kế toán quản trị xuất hiện hơn 60% tại báo cáo quản trị của Unilever.
• Sử dụng biểu đồ xu hướng 2 chỉ tiêu để phản ánh các cặp chỉ tiêu tài chính: Lợi nhuận – dòng tiền; lợi nhuận – doanh thu; tăng trưởng – dòng tiền.
• Sử dụng kỹ thuật “on cell chart” để xoay biểu đồ – áp dụng cho các biểu đồ đo lường & KPI

Phần 4 Tổng hợp các kiến thức ở 3 phần trên thực hành tạo 3 Dashboard
Áp dụng thực hành:
• Financial KPI Dashboard
• Sales Dashboard
• P&L Dashboard
Các Dashboard này do CleverCFO chọn lọc và tự thiết kế phù hợp áp dụng với tính đặc thù và mục tiêu kiểm soát của các doanh nghiệp Việt Nam.

Lưu ý:
1. Khóa học được tổ chức online và học tại Group Facebook
2. Tất cả các buổi học đều sử dụng Excel – Tốt nhất là Excel 2016 để có thể sử dụng được các tính năng mới nhất, Ví dụ: Water Fall chart phân tích tăng trưởng

Học phí: 4.0000.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Ưu đãi khi đăng ký sớm
Học viên CFO, KTT tại CleverCFO: 2.800.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Học viên các chương trình khác: 3.200.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Chưa học chương trình gì: 3.500.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)

Hotline hỗ trợ 0916 022 247

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

One thought on “Cách đơn giản để Excel tự động hợp nhất dữ liệu sử dụng "Blank query"”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *