– Link đăng ký sàn Exness:

– Đăng ký sàn FXCM:

– Link đăng ký sàn Binance

————————————
ĐT: 0909.159627 – 0904.17.1948 Chiến.
– Signal channel free:
– How to use strategy:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

4 thoughts on “Cách NZDJPY chỉ 2% thắng hơn 1.300% trong 4 năm”

  1. it's really nice to meet a smart man like mr Anthony I got in contact with him here on YouTube which he lectured me with a great trading strategy and a Super perfect platform im trading with, he is the first person i met here with 💯 strategy ill highly recommend you all to contact him politely, and privately on (anthonysmatthew46@gmail.com) he is very honest 📉 and i call him the Best of all you will smile forever if you contact him because his strategy is perfect ✔️….up

  2. Thực ra con người còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Dù có cùng 1 phương pháp hay, nhưng tâm lý không vững vàng, không định hình đúng, đủ, không thoát khỏi tham, sân si thì cũng sẽ thua lỗ mà thôi.

  3. Anh ơi cái này là mình cài robot đánh hay mình đặt lệnh tay ah?
    A đặt lệnh luôn trên trading view hay phải chuyển sang MT4?
    Khung thời gian a áp dụng là khung nào ah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *