I – CÁCH ĐĂNG KÝ:
– Link đăng kí:
Xem video hướng dẫn
II – QUYỀN LỢI CỦA CHỦ SỞ HỮU OWIFI
– Được nhận lợi nhuận cam kết từ 4%~6%/tháng/số tiền đầu tư tùy theo từng kỳ hạn.
– Được Công ty chia sẻ doanh thu từ hoạt động quảng cáo từ nhà quảng cáo, hiện nay là 1.000VND/ 1 lượt truy cập wifi của người sử dụng (Số tiền này là do Nhà Quảng cáo chi trả 2000VND cho Công ty, công ty giữ 50% và trích lại 50% cho chủ sở hữu Wifi). Số tiền doanh thu trên lượt truy cập sẽ được tính toán và chi trả cứ 10 phút/lần.
– Được quyền giới thiệu nhà đầu tư, phát triển hệ thống hoặc thành viên cộng đồng.

III – BÀI TOÁN DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ
1. LỢI NHUẬN CAM KẾT
Kỳ hạn 3 tháng: 4%/tháng
Kỳ hạn 6 tháng: 5%/tháng
Kỳ hạn 12 tháng: 6%/tháng
Lãi trả hàng ngày sau 24:00, Rút hàng giờ 24/7.
Gốc trả cuối kỳ

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *